Książki naszych marzeń

   Szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Głogów Małopolski przystąpiły w roku szkolnym 2015/2016 do rządowego programu „Książki naszych marzeń”. Przede wszystkim umożliwi on zakup książek do bibliotek szkolnych w celu promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży oraz rozwijania ich kompetencji i zainteresowań czytelniczych.

Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek do bibliotek szkolnych będzie zależeć od liczby uczniów. Maksymalne wyniesie: 1000 zł dla szkół liczących do 70 uczniów; 1 300 zł dla  szkół liczących od 71 do 170 uczniów; 2 170 zł dla szkół liczących więcej niż 170 uczniów.

Za pieniądze z programu biblioteki szkolne będą kupować książki, które nie są podręcznikami. Książki te będą wybierane przez uczniów, czyli mają to być lektury, którymi autentycznie są zainteresowani, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki te swoją fabułą powinny rozbudzać ciekawość młodego czytelnika otaczającą go rzeczywistością i inspirować do twórczego działania. Uczniowie mają też być zachęcani przez nauczycieli i bibliotekarzy do wypożyczania książek na okres ferii letnich i zimowych, co powinno pogłębiać w nich nawyk czytania i podtrzymywać zainteresowanie czytaniem.

W ramach programu przewidziana jest także współpraca bibliotek szkolnych z  bibliotekami publicznymi i publicznymi bibliotekami pedagogicznymi. Biblioteki szkolne, w miarę możliwości, powinny konsultować zakupy nowości z pozostałymi bibliotekami publicznymi, aby gromadzone zbiory się uzupełniały. Biblioteki mają także wspólnie organizować wydarzenia służące popularyzacji i promocji czytelnictwa. Mogą to być np. spotkania z twórcami literatury dziecięcej i młodzieżowej, spotkania z rodzicami na temat wpływu czytania na rozwój intelektualny i emocjonalny dzieci.

Gmina Głogów Małopolski na realizację programu otrzymała kwotę 9 370,00 zł przy udziale wkłady własnego na poziomie 2 342,50 zł. Łączny koszt realizacji programu wyniesie 11 712,50 zł.

Wykaz placówek, które otrzymały wsparcie w ramach rządowego programu Książki naszych marzeń

Lp.

Nazwa szkoły

REGON

Ilość uczniów

Kwota dofinansowania

Wkład własny

Łącznie

1

Zespół Szkół w Głogowie Młp. ul. Wyszyńskiego 1 36-060 Głogów Młp. 17 8517227

000263596

643

2170

542,50

2712,50

2

Zespół Szkół w Wysokiej Głogowskiej 36-061 Wysoka Głogowska 299 17 7726316

001132235

145

1300

325

1625

3

Zespół Szkół w Budach Głogowskich Budy Głogowskie 846 36-060 Głogów Młp. 17 8519217

0011322012

123

1300

325

1625

4

Zespół Szkól w Przewrotnem 36-003 Przewrotne 589 17 8510022

001132229

126

1300

325

1625

5

Szkoła Podstawowa w Stykowie Styków 318 36-060 Głogów Młp. 17 8517337

690502394

49

1000

250

1250

6

Szkoła Podstawowa w Rudnej Małej 36-054 Mrowla Rudna Mała 345 17 8595918

690004450

23

1000

250

1250

7

Zespół Szkół w Pogwizdowie Nowym Pogwizdów Nowy 252 36-062 Zaczernie 17 8552295

690004740

72

1300

325

1625

 

RAZEM

9370

2342,50

11 712,50

Copyright 2017 Książki naszych marzeń . Samorządowe Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Głogowie Małopolskim
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free