INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - sprostowanie

Drukuj

Pobierz plik: 20190403_sprostowanie.zip

Uczestnicy postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do szkół w Gminie Głogów Małopolski, Ogłoszenie nr 645447-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - sprostowanie

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje informacje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do szkół w Gminie Głogów Małopolski, Ogłoszenie nr 645447-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

1.    Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: ZETO Rzeszów Sp. z o.o., Rzeszów ul. Rejtana 55

Pobierz plik: 20190403_sprostowanie.zip

Copyright 2017 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY - sprostowanie. Samorządowe Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Głogowie Małopolskim
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free