Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Drukuj

Plik do pobrania: 20181213_informacja.zip

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), Zamawiający przekazuje informacje, iż w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania do szkół w Gminie Głogów Małopolski, Ogłoszenie nr 645447-N-2018 z dnia 2018-11-07 r.

1. Najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca: ZETO Rzeszów Sp. z o.o., Rzeszów ul. Rejtana 55

Plik do pobrania: 20181213_informacja.zip

Copyright 2017 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Samorządowe Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Głogowie Małopolskim
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free