Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym

Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym o  publicznych  przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznych innych form wychowania przedszkolnego  oraz  do  szkół  podstawowych  i  gimnazjów  prowadzonych  przez  Gminę Głogów Małopolski

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (Dz.U. z 2015 r. poz.1942) organ prowadzący placówki realizujące wychowanie przedszkolne oraz szkoły zobowiązany jest do podania kryteriów branych pod uwagę w procesie rekrutacji. Kryteria dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gina Głogów Małopolski określa uchwała nr V/53 /2015 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 26 lutego 2015 r. Tekst uchwały w załączeniu: Uchwała Nr V/53 /2015 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 26 lutego 2015 r.

Copyright 2017 Kryteria w postępowaniu rekrutacyjnym. Samorządowe Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Głogowie Małopolskim
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free