Projekty unijne

Drukuj

Projekt systemowy "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z terenu Gminy Głogów Małopolski"

Uczeń-Rodzic-Szkoła – skuteczna współpraca drogą do sukcesu (SLO w Głogowie Młp.9.5)

Młodzi na start (SLO w Głogowie Młp.9.5)

Szansa na równy start (SP w Rudnej Małej 9.1.2)

Wyrównuję, doskonalę, poznaję – Program rozwoju Szkoły Podstawowej w Pogwizdowiu Nowym (SP w Pog. Nowym 9.1.2)

Aktywni uczniowie + kompetentni nauczyciele = Szkoła równych szans (Gimnazjum w Przewrotnem 9.1.2)

Program rozwoju Szkoły Podstawowej w Stykowie (SP w Stykowie 9.1.2) 

Program rozwoju Szkoły Podstawowej w Przewrotnem (SP w Przewrotnem 9.1.2)

Kreatywni uczniowie + profesjonalni nauczyciele = Szkoła nowych możliwości (SP w Budach Gł. 9.1.2)

Rozwój intelektualny ucznia -szansą na jego życiowy sukces (Gimnazjum w Budach Gł. 9.1.2)