Nasze zadania

Drukuj

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Uzyskanie wpisu do ewidencji szkół niepublicznych

Zasady rejestracji, zmian w rejestrze i wykreślenia z rejestru żłobka prowadzonego przez osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej