INFORMACJA O DANYCH OGŁOSZONYCH PODCZAS OTWARCIA OFERT

Drukuj

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych, Ogłoszenie nr 613660-N-2018 z dnia 2018-09-06 r.

POBIERZ PLIK: 20180914_otwarcie.pdf (INFORMACJA O DANYCH OGŁOSZONYCH PODCZAS OTWARCIA OFERT)