INFORMACJA O DANYCH OGŁOSZONYCH PODCZAS OTWARCIA OFERT

Drukuj

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych, Ogłoszenie nr 608157-N-2018 z dnia 2018-08-24 r.

POBIERZ PLIK: 20180904_informacja.pdf (INFORMACJA O DANYCH OGŁOSZONYCH PODCZAS OTWARCIA OFERT)