Wieczór Pieśni Patriotycznej „Za wolność … dziękujemy”.

Drukuj

 ZGŁOSZENIE „DOBREJ PRAKTYKI”
Koncert Pieśni Patriotycznych

Nazwa szkoły/placówki, w której realizowane jest działanie

ZESPÓŁ SZKÓŁ W WYSOKIEJ GŁOGOWSKIEJ

 

 

Imię i nazwisko dyrektora szkoły/placówki

mgr Jolanta Kwarta

 

 

Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za zawartość merytoryczną publikacji
(imię nazwisko, adres e-mail)

Ewelina Brudz

 

 

 

Zakres działania

(zaznacz X właściwy zakres)

 

Dydaktyka

 

Wychowanie i profilaktyka

X

Zajęcia wspomagające rozwój ucznia (zajęcia pozalekcyjne)

 

Organizacja i zarządzanie

 

Realizacja godzin dodatkowych wynikających z art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela

 

Inne obszary np. wolontariat, działalność  charytatywna (określić jakie)

Temat:

 

Wieczór Pieśni Patriotycznej  „Za wolność … dziękujemy”.

 

 

Cele:

- rozbudzanie i pogłębianie postaw patriotycznych;

- upowszechnianie i uatrakcyjnianie pojęcia patriotyzm;

- oddanie hołdu walczącym za naszą Ojczyznę;

- stwarzanie uczniom możliwości do zaprezentowania umiejętności wokalnych i recytatorskich;

- integracja ze społecznością lokalną;

- współpraca nauczycieli, rodziców, uczniów i absolwentów ZS.

 

 

 

Opis działania:

22 listopada w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej odbył się po raz drugi „Wieczór pieśni patriotycznej”. Na wspólnym śpiewaniu spotkali się uczniowie, nauczyciele, absolwenci, chór parafialny z kościoła pw. Świętego Józefa w Głogowie Młp. oraz zaproszeni goście. Patriotycznemu repertuarowi, w zadumie, przysłuchiwała się publiczność. Na widowni nie zabrakło rodzin z dziećmi, babć, dziadków i wnucząt oraz miejscowej młodzieży.
W nastrojowej scenografii, przy blasku świec, artyści oddali hołd walczącym za naszą Ojczyznę. W trakcie występu usłyszeć można było utwory: „Warszawskie dzieci”, „Piosenka o Wojtku”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Sen o Katyniu” czy „Wolność”. W aranżacji instrumentalnej wysłuchano kompozycji m.in. utworu „Znów wędrujemy”. Nie zabrakło również wzniosłych wierszy. Pięknie deklamowane utwory, okazywały szacunek i dziękowały za wolność, którą cieszymy się każdego dnia.

 

 

Opis uzyskanych efektów:

Uczniowie i absolwenci zaprezentowali swoje umiejętności wokalne i recytatorskie.

Mieszkańcy wraz z zaproszonymi gośćmi wysłuchali programu artystycznego oraz śpiewali wspólnie z wykonawcami pieśni patriotyczne. Działanie to kształci wśród młodzieży postawy patriotyczne oraz pozwala  wywołać takie uczucia jak duma z przynależności do kraju, który ma piękną choć bolesną historię.

Pozytywnym efektem jest aktywność absolwentów naszej szkoły, którzy sami zgłaszają chęć przygotowań do koncertu.

 

 

 

Wnioski z realizacji:

 

Realizacja Koncertu Pieśni Patriotycznych przebiegła pomyślnie. Działanie to pozwoliło spełnić określone wcześniej cele. Koncert to nie tylko program muzyczny, ale przede wszystkim umiejętność współpracy wielu grup na różnych płaszczyznach- nauczyciele, rodzice, uczniowie, absolwenci oraz wykonawcy spoza środowiska szkolnego.

 

 

 

Instytucje wspomagające realizację podjętych działań:

Rada Rodziców ZS w Wysokiej Głogowskiej;

Koło Łowieckie „Towarzystwo Myśliwych” w Rzeszowie;

Miejsko- Gminny Dom Kultury w Głogowie Młp.;

Chór parafialny z kościoła pw. Świętego Józefa w Głogowie Młp.;

Chór Gloria z Wysokiej Głogowskiej.

 

 

 

 

Czas/okres realizacji zadania:

Realizację działań zaczynamy w ostatnim tygodniu października i przygotowania do koncertu trwają miesiąc.  Zaproszenia dla wykonawców/muzyków z zewnątrz należy rozpocząć przed zakończeniem roku szkolnego poprzedzającego termin koncertu.

Data koncertu to finał przygotowań, który odbywa się w listopadzie.

 

 

 

 

 

Trudności w realizacji:

Jedynym wyzwaniem, które czeka organizatora to przeprowadzenie kilku prób w komplecie wykonawców. Ponieważ osoby występujące to grupa uczniów, nauczycieli, rodziców, absolwentów oraz dodatkowo osoby spoza środowiska lokalnego, to uzgodnienie kilku terminów może być kłopotliwe (ale wykonalne).

 

 

 

Wykaz załączników:

 

Zdjęcia

 

 

           

 

 

 

 

 

 

Copyright 2017 Wieczór Pieśni Patriotycznej „Za wolność … dziękujemy”.. Samorządowe Centrum Ekonomiczno-Administracyjne w Głogowie Małopolskim
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free